ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών του Safemusic και του businessmusic.online (εφεξής “οι διαδικτυακοί τόποι”), υποδηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.

Δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων των δικτυακών τόπων safemusic.gr και businessmusic.online.

Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου  και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση των διαδικτυακών τόπων.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις. 
Η ARTIOS Grace ΙΚΕ, ιδιοκτήτρια εταιρία του businessmusic.online, και η Artios ΙΚΕ, ιδιοκτήτρια εταιρία του safemusic.gr, διατηρούν το δικαίωμα να καταργήσουν την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους/πελάτη.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

H ARTIOS Grace ΙΚΕ (“η εταιρία”) μέσω του δικτυακού αυτού τόπου διαθέτει μουσική αδειοδοτημένη από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης (ΑΟΔ) δικαιωμάτων μουσικής που αναφέρονται σε αυτόν, αποκλειστικά για χρήση από τους πελάτες που εγγράφονται μέσω των διακομιστών (servers) του safemusic.gr και του businessmusic.online. (“οι πλατφόρμες”) Εφόσον χρησιμοποιείτε τις πλατφόρμες, συμφωνείτε στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία μέσω του businessmusic.online διαθέτει προς χρήση στον πελάτη το συμφωνημένο ακουστικό υλικό και γνωστοποιεί στον πελάτη τον κωδικό πρόσβασης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία με τους οποίους μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Ο πελάτης υποχρεούται να αλλάξει άμεσα τον κωδικό πρόσβασης με κωδικό δικής του επιλογής που μόνο αυτός θα γνωρίζει και να μην γνωστοποιήσει ποτέ τον κωδικό πρόσβασης για κανένα λόγο σε οποιονδήποτε τρίτο.

O πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν. Έτσι η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet θα έχει πρόσβαση στον server οποιαδήποτε στιγμή. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο server να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

Η εταιρία δε φέρει καμμία ευθύνη από την διαγραφή, μεταποίηση ή καταστροφή αρχείων που έχουν τοποθετηθεί στους servers της, καθώς και για την διακοπή παροχής της υπηρεσίας για απρόβλεπτους λόγους. Σε περίπτωση ατυχήματος η εταιρία οφείλει να καταβάλει τις μέγιστες προσπάθειες ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του συστήματος και να συνεχιστεί η παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στο σύστημα από κακή χρήση του είτε με αυτοσκοπό την πρόκληση βλάβης, είτε τυχαία. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν είναι αποτέλεσμα πρόκλησης βλάβης λόγω κακής χρήσης των πλατφορμών ή κακόβουλων ενεργειών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των πλατφομών για οποιαδήποτε μη νόμιμο σκοπό ή τρόπο, ή  χωρίς την απαραίτητη άδεια και την παραχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί (ή προτρέπει τους επισκέπτες των σελίδων του μέσω links) σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την εταιρία μας, η οποία μπορεί και να δικαιώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία από τη μη σωστή χρήση των υπηρεσιών της.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η αμοιβή για την διάθεση των υπηρεσιών πληρώνεται μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάσει των τιμοκαταλόγων που ανακοινώνονται στην πλατφόρμα, ή κατόπιν άλλου διακανονισμού (κατά περίπτωση). Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που προκύπτουν, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και το μέσο πληρωμής που επιλέγει ο πελάτης.

Εάν ο πελάτης για τον οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμεί τη συνέχιση των προπληρωμένων υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, μπορεί να ζητήσει επιστροφή την ακύρωση/διακοπή των υπηρεσιών μέσω email στο [email protected],. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την οποιαδήποτε πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη, κατά βούληση, και σε κάθε περίπτωση δεν επιστρέφει χρήματα για χρήση που έχει ήδη γίνει.

Mέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για υπαναχώρηση, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκοφαντική και δυσφημιστική.

Η Εταιρία σε τέτοια περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μή επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή πίστωσης.

Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη με σκοπό την ανανέωση υπηρεσιών στις οποίες έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτόματη χρέωση στην κάρτα του πελάτη, οι υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης της συνδρομής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της υπηρεσίας ο πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώσει ΓΡΑΠΤΩΣ στο [email protected] τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η διακοπή της υπηρεσίας και των σχετικών χρεώσεων θα γίνει τον επόμενο ημερολογιακό μήνα.

ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας μεταπωλούν ως αυτόνομες οντότητες τις υπηρεσίες μας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των τρεχόντων χρεών του μεταπωλητή για περισσότερες από 7 (επτά) ημέρες τότε η εταιρία θα αποσύρει από το δίκτυο τόσο το λογαριασμό του μεταπωλητή όσο και όλους τους λογαριασμούς που έχει ενεργοποιήσει μέχρι την τρέχουσα στιγμή. Μετά από 14 ημέρες και εφόσον δεν υπάρχει εκ νέου εξόφληση, όλοι οι λογαριασμοί διαγράφονται. Οι αντίστοιχοι πελάτες ειδοποιούνται έγκαιρα και συνεχώς, με τρόπο αυτόματο (μέσω email στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, και σε όποιες άλλες email διευθύνσεις έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρία), ενδεχομένως και τηλεφωνικά για τις χρεώσεις που προκύπτουν, κατά τον χρόνο που αυτές συμβαίνουν, καθώς και για τον προτεινόμενο τρόπο εξόφλησής τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την εταιρία για κάθε μεταβολή τους. Οφείλει δε να ορίσει μία διεύθυνση email ως κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε η εταιρία να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του γραπτώς.

H επικοινωνία και ενημέρωση της εταιρίας προς τον πελάτη για θέματα που αφορούν τη συνδρομή του (αναβαθμίσεις – ανανέωση – κτλ) διεξάγεται μέσω email. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει τακτικά το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που αφορούν τη συνδρομή του.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΛΗΞΗ

Η ενεργοποίηση του λογαριασμού ή συνδρομής του πελάτη γίνεται μετά την καταβολή του τιμήματος της συνδρομής για την εκάστοτε υπηρεσία.
Η ανανέωση της υπηρεσίας γίνεται αυτόματα κατά την λήξη της συνδρομής και για το ίδιο χρονικό διάστημα με αυτό της αρχικής συνδρομής με προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής μέχρι την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.

Η εταιρία οφείλει να υπενθυμίσει στον πελάτη την λήξη της συνδρομής μέσω email 7 ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη και να τον ενημερώσει για τις εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής του αντιτίμου ανανέωσης της συνδρομής του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του αντιτίμου ανανέωσης, την επομένη της λήξης της συνδρομής το account του πελάτη τίθεται σε κατάσταση αναστολής. Αν δεν καταβληθεί το αντίτιμο της ανανέωσης της συνδρομής, ή δεν υπάρξει επικοινωνία από την πλευρά του πελάτη και διευθέτηση του ζητήματος, το account διαγράφεται οριστικά στο διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, ο πελάτης πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν να προβεί σε νέα χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. H εταιρία δεν ανανεώνει αυτόματα τις συνδρομές μέσω πιστωτικών καρτών με επαναχρέωση της πιστωτικής κάρτας, δε γνωρίζει και δε διατηρεί τα στοιχεία τους, τα οποία διαχειρίζονται αποκλειστκά οι συνεργαζόμενες τράπεζες και οι πάροχοι συστημάτων πληρωμής (Stripe, Paypal κλπ).

ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης, ή η σύμβαση καταγγελθεί ή η εκτέλεσή της τεθεί σε αναστολή από την εταιρία λόγω παραβάσεως των όρων χρήσης από τον πελάτη. H εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες της κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που μπορεί να προκύψουν λόγω του τερματισμού ενός λογαριασμού ή πελάτη ή μια ενεργής συνδρομής.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός Δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την εταιρία και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της εταιρίας, σε περίπτωση βλάβης τρίτου λόγω παραβίασης των όρων του παρόντος.

ΚΑΜΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ – ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η εταιρία δεν υπόσχεται και δεν παρέχει καμμιά μοφή νομικής εγγύησης ή κάλυψης. Το μόνο που υπόσχεται η εταιρία είναι διαθεσιμότητα του περιεχομένου της συνδρομής για τη διάρκεια ισχύος της. Όπου αναφέρονται οι όροι “εγγύηση”, “νομική κάλυψη” ή άλλοι αντίστοιχοι, τις σχετικές εξασφαλίσεις παρέχουν οι συνεργαζόμενοι ΟΣΔ και ΑΟΔ της επιλογής του πελάτης, στο όνομά τους και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρει η άδεια και τα λοιπά έγγραφα που χορηγούν στον πελάτη, είτε απευθείας είτε μέσω των πλατφορμών μας.

ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο πελάτης χρεώνεται για τις υπηρεσίες που του παρέχονται με βάση τον τιμοκατάλογο της εταιρίας, τον οποίο η εταιρία τροποποιεί νομίμως όποτε το κρίνει απαραίτητο. Ο τιμοκατάλογος είναι δημοσιευμένος στην πλατφόρμα. Ο πελάτης οφείλει να εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς την εταιρία κατά την υποβολή της παραγγελίας και σύμφωνα πάντα με τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στην πλατφόρμα. Η εταιρία εκδίδει και αποστέλλει τα αντίστοιχα παραστατικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον πελάτη.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Για αδυναμία χρήσης των υπό συμφωνία υπηρεσιών η εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, αν αυτή οφείλεται σε προβλήματα τεχνικής ή λειτουργικής φύσης του δικτύου τρίτων ή των συστημάτων του πελάτη ή τρίτων, ή και της ιδίας εφόσον η αιτία ήταν απρόβλεπτη.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρία τηρεί την διασφάλιση των στοιχείων του πελάτη και την μη δημοσιοποίηση των προσωπικών του δεδομένων όπως και αναφέρονται στη παράγραφο Ιδιωτικό Απόρρητο. Ο πελάτης λαμβάνει πλήρως γνώση ότι τα προσωπικά του δεδομένα κατχωρούνται στους servers της εταιρίας και συναινεί η εταιρία να τα επεξεργαστεί ψηφιακά κατά τον αναγακαίο τρόπο ώστε να του παράσχει όλες τις υπηρεσίες που έχει παραγγείλει ως μέρος της συνδρομής του. Η εταιρία δηλώνει και ο πελάτης συναινεί τα προσωπικά του δεδομένα να διαβιβαστούν στον ΟΣΔ ή την ΑΟΔ της εκάστοτε επιλογής του (ανάλογα με τη συνδρομή που έχει επιλέξει) με σκοπό την αδειοδότηση, την τιμολόγη και τον έλεγχο καλής χρήσης του περιεχομένου που προστατεύουν ή/και παρέχουν οι ΟΣΔ και ΑΟΔ που συνεργάζονται με την εταιρία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των οφειλών του προς την εταιρία εντός των ημερομηνιών που προβλέπονται κάθε φορά, η αντίστοιχη παραγγελία θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Ο πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το παρεχόμενο από την εταιρία περιεχόμενο (μουσική) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε παράνομη χρήση από την μεριά του επιφέρει ποινικές και αστικές κυρώσεις.

AΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η εισαγωγή δεδομένω στην πλατφόρμα από την πλευρά του πελάτη και η χρήση της συνεπάγεται αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση, πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό, των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της, και είναι υποχρεώση του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι χρήσεως του παρόντος δικτυακού συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων, καθώς η σύμφωνη γνώμη σας και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Παρακαλούμε πιέστε εδώ για να δηλώσετε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της πλατφόρμας” ή με άλλη σύντομη διατύπωση αντίστοιχου περιεχομένου. 

Η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων.

Από τη χρήση των πλατφορμών τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην εταιρία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους.

Συμφωνείται ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια Σερρών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους παρόντες Όρους ΧρήσηΕΠ

Καλάθι αγορών
Scroll to Top